top of page
bandages-3212471_1920.jpg

Våra anläggningar

ÖRS har tillgång till två ridanläggningar. En sommaranläggning i Vreta, där vi har vår verksamhet maj-sept, som består av en större tävlingsbana 40x70 m samt en mindre framridningsbana 22x46 m.

Adress: Västerborsvägen 2, Österfärnebo

I f.d. Odals lokaler i Österbor, ca 7 km norr om Österfärnebo, har vi vårt ridhus. Stora banan mäter 22x40 m, det finns även en mindre framridning/collecting ring att tillgå.

Adress: Vinnersjövägen 222, Österfärnebo

Bokning av våra ridanläggningar
Bokning sker via boka.se.

All "egen" ridning skall bokas.
Träningar för instruktör, som bokats av föreningar, har företräde framför "privata bokningar"
Betalning per gång eller anläggningskort.
Se "Taxor & avgifter"

När Du använder våra anläggningar är det viktigt att Du följer anslagna regler, och hjälm ska användas vid all ridning, longering eller tömkörning!
Kom ihåg att mocka efter Din häst, både på ridbanan och parkeringen.
När Du är i ridhuset är det viktigt att Du släcker lyset efter Dig.

Du får gärna låna vårt hindermaterial, men plocka undan grejorna efter Dig.
Om något går sönder, meddela detta till någon av oss i styrelsen.

Anläggningsskiss Vreta

bottom of page