top of page

Klubbens försäkringar

På denna sida redovisar vi vilka försäkringar som klubben har.

Olycksfallsförsäkringarna är kollektiva och gäller för ridklubbar som är med i SvRF (Svenska Ridsportförb).
Du bör komplettera med egna försäkringar för att få ut en högre ersättningsnivå.

Olycksfallsförsäkring för medlemmar i ridklubbar
SvRF har tecknat en kollektiv medlemsförsäkring i Folksam, som gäller för alla medlemmar i föreningar som är anslutna till SvRF.

Försäkringen gäller både vid ridning på träning, vid tävling för licensierade ryttare samt under direkt färd till och från träning & tävling.

Det nya med denna försäkring är att den även gäller när du rider hemma, alltså inte i någon organiserad aktivitet. Du kan läsa mer om försäkringen på SvRF:s hemsida.
Vid skada kontaktar man Folksam direkt, tel 0771-950 950, och talar om att man är med i en ridklubb.

Föreningen har även kompletterat denna försäkring med en besöksolycksfallsförsäkring så att personer som ej är medlemmar i vår ridklubb, men som besöker våra tävlingar, är försäkrade.
Kontakta ÖRS om detta skulle inträffa.

Hästverksamhet
Föreningen har även en försäkring för hästverksamhet, vilken omfattar vårt ridhus i Österbor med byggnadsinventarier, byggnaderna i Vreta samt alla inventarier i ridhuset och Vreta.

Försäkring via kommunen
Kommuner har olika policy vad gäller försäkringar för skolbarn. Tex försäkrar Sandvikens kommun skolbarnen även på fritiden. Ta reda på hur din kommun gör!

 

OBS att denna försäkring bara gäller olycksfall, inte sjukdom. Den bör kompletteras med egna försäkringar för barn/ungdom.

bottom of page