top of page

US

ÖRS har tyvärr ingen egen ungdomssektion, p g a att det varit svårt att rekrytera ungdomar till en styrelse.

I föreningens styrelse finns dock en ungdomsrepresentant - Olivia Knudsen. Hon har en personlig ersättare i Frida Flodman.

Intresserade ungdomar är välkomna att kontakta oss i styrelsen så kanske vi kan få igång en ungdomssektion igen!

bottom of page